NADZÓR NAUKOWY

Uzyskanie tytułu doktora habilitowanego nauk medycznych

NADZÓR NAUKOWY

Dzięki temu iż uzyskałem w tym roku tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, stając się samodzielnym pracownikiem naukowym, podjąłem decyzję o prowadzeniu nadzoru naukowego i współpracy z innymi ośrodkami flebologicznymi na Śląsku. Będziemy coraz baczniej prowadzić obserwacje diagnostyczne i terapeutyczne pacjentów ze schorzeniami układu żylnego, publikować swoje obserwacje oraz prowadzić próby usprawnień technik leczenia szczególnie w obrębie zastosowań lasera oraz skleroterapii.

Szpitalom, centrom medycznym oraz gabinetom prywatnym oferujemy nadzór naukowy i merytoryczny w miłej i przyjaznej atmosferze. Owocem tego niech będą wspólne publikacje, doniesienia zjazdowe, być może prace doktorskie ale przede wszystkim zadowolenie naszych pacjentów. W naszej siedzibie, którym jest Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne AKAIMED w Gliwicach, chętnie się spotkamy i podyskutujemy na temat flebologii również „przy łóżku pacjenta”.

Od kilku lat zajmujemy się diagnostyką i leczeniem schorzeń żylnych kończyn dolnych. Wartość i jakość naszej pracy oparta jest o wieloletnie doświadczenie oraz nieustające podnoszenie naszych kwalifikacji. Uczestniczymy w zjazdach i konferencjach towarzystw naukowych, prenumerujemy fachowe pisma medyczne o zasięgu krajowym i światowym w tym „Przegląd Flebologiczny”, „Acta Angiologica”, „Phlebology” oraz „Journal of Vascular Surgery – Venous and Lymphatic Disorders”. Aktywność ta pozwala nam być na bieżąco z najnowszymi światowymi doniesieniami i pracami naukowymi w obrębie diagnostyki i leczenia chorób żył. Dzięki pracom wygłaszanym na zjazdach oraz artykułom, publikowanym w tych czasopismach, jesteśmy na bieżąco z najnowszymi badaniami, usprawnieniami w diagnostyce i leczeniu oraz niestety również powikłaniami, które zdarzają się podczas leczenia. Daję nam to dużą radość i pewność, że swoim pacjentom oferujemy to co jest w chwili obecnej „update”, czyli najnowszymi, mówiąc kolokwialnie trendami w nowoczesnej flebologii. Jednocześnie podchodzimy z pokorą do niepowodzeń w leczeniu i powikłań, które zdarzają się w najlepszych ośrodkach światowych. Analizujemy nasze niepowodzenia, porównujemy je z doniesieniami z różnych polskich i światowych ośrodków, oceniamy, czy ich liczba to efekt „dopuszczalnej biologicznej statystyki”, czy nasze błędy. Analiza ta pozwoliła nam już kilkukrotnie usprawnić nasze procesy diagnostyczno – lecznicze.

Pozdrawiam serdecznie
dr hab. n. med. Marek Glinka
specjalista chirurgii ogólnej
specjalista angiolog